Xilanh điện nắp hầm

Xilanh điện nắp hầm

Xilanh điện nắp hầm đóng mở bằng motor tự động là một trang bị thêm cho ngôi nhà hiện có, bạn có thể đã nghe nói về tự động hoá nhà như một tính năng cao cấp tuỳ chọn. Tự động hoá gia đình làm cho công việc nhà trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. Một số phần hữu ích có thể được kết hợp vào một hệ thống tự động hoá gia đình như thiết bị đóng mở cửa tự động, cửa sổ tự động, cửa hầm ngầm, cổng tự động … Các thiết bị này có sẵn giao diện để tích hợp tự động hoá gia đình; giúp ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next