Ưu điểm của xác thực vân tay

Ưu điểm của xác thực vân tay

Ngày nay, sinh trắc học xác thực vân tay đã được sử dụng một cách hiệu quả và ngày càng được nhân rộng cho thời gian hơn một thập kỷ và quản lý lực lượng lao động. Mặc dù sử dụng rộng rãi, nhầm lẫn và quan niệm sai lầm về công nghệ và khả năng của nó vẫn tồn tại. Những mối quan tâm này có thể dễ dàng giải trừ khi các sự kiện về sinh trắc học được thiết lập. Có một số cách một hệ thống đồng hồ thời gian điện tử có thể xác minh rằng ai đó là người họ nói là chính họ. Hầu hết các hệ ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next