Phát hiện chuyển động gần và dựa trên radar

Phát hiện chuyển động gần và dựa trên radar

Các ứng dụng như báo động động nhập, hệ thống chiếu sáng thông minh, nhà thông minh; thiết bị giám sát giao thông, cửa tự động cần phát hiện chuyển động và/hoặc chuyển động gần. Phát hiện chuyển động gần và dựa trên radar; cho các kỹ thuật cảm biến hồng ngoại thường được sử dụng; bị giới hạn trong phạm vi nhất định và không thể xác định tốc độ của đối tượng. Phát hiện chuyển động gần và dựa trên radar đang ngày ...
Cảm biến radar phát hiện chuyển động

Cảm biến radar phát hiện chuyển động

Một radar phát hiện chuyển động là một loại radar sử dụng các hiệu ứng Doppler để sản xuất các dữ liệu tốc độ về các sự vật, đối tượng ở một khoảng cách nhất định. Cảm biến thực hiện điều này bằng cách bật tín hiệu vi sóng ra khỏi mục tiêu mong muốn và phân tích các chuyển động của đối tượng đã thay đổi tần số của tín hiệu được trả về. Hiệu ứng Doppler Biến thể này được cho phép đo trực tiếp và chính xác ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next