Phân phối cổng tự động

Phân phối cổng tự động

Phân phối cổng tự động được cung cấp và lắp đặt nhằm mục đích cho phép ra vào có kiểm soát, để chủ nhà có thể dùng xe của họ đi qua mà không cần xuống mở cổng theo các thủ công. Thiết kế cánh cổng có thể tạo ra sự riêng tư và an ninh cho ngôi nhà của bạn. Cổng tự động được lập trình với hệ thống khoá điện kiểm soát ra vào. Nó sử dụng động cơ để điều khiển chuyển động của cửa cổng. Cách cổng mở sẽ quy định loại motor vận hành cổng được yêu cầu. Một số cổng dành cho cổng trượt đẩy; ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next