Cửa giếng trời thông tầng

Cửa giếng trời thông tầng

Cửa giếng trời thông tầng là sự đa dạng của các giải pháp cửa sổ trên mái nhà; rất tuyệt vời để thông gió, thông khí  tự động và lấy ánh sáng tự nhiên. Cửa giếng trời thông minh có thể được điều khiển khá thuận tiện bằng công tắc; điều khiển từ xa; điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Điều quan trọng đối với chủ sở hữu là tích hợp các bề mặt kính đã có vào gia đoạn thiết kế lập kế hoạch. Sự thoải mái tối đa của giếng trời thông tầng; hiệu quả năng lượng và tầm nhìn tuyệt vời ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next