Điều khiển cổng tự động bằng điện thoại?

Điều khiển cổng tự động bằng điện thoại?

Điều khiển cổng tự động bằng điện thoại? Thực chất là tạo nên một liên kết từ các thành phần bên ngoài với các nút số. Khi một mã mong muốn được nhập, nó sẽ mở thiết bị cổng tự động; chúng có thể được tích hợp thành một bộ kết hợp; bao gồm cả điện thoại thông minh và điện thoại có bàn phím. Bộ phần mềm điều khiển tự động này có thể được lập trình từ bên ngoài; và có thể có 29/100 mã người dùng khác nhau.               Sơ đồ đấu nối dây để đóng cổng                                  ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next