Cửa kính tự động Bắc Giang trụ sở HĐND Lạng Giang

Cửa kính tự động Bắc Giang trụ sở HĐND Lạng Giang

Cửa kính tự động Bắc Giang trụ sở HĐND Lạng Giang là một cửa kính cảm biến tự động sẽ mở ngay khi cảm nhận được trọng lượng,chuyển động, ánh sáng hoặc âm thanh. Các cảm biến ở cửa sẽ kích hoạt cơ chế tự động; sẽ lần lượt di chuyển các cánh cửa. Đây là thiết bị bảo mật thời đại mới; và thân thiện với người dùng hơn so với các thiết bị tiền nhiệm; và thậm chí cả các thiết bị tương tự. Các cảm biến được sử dụng trong hệ thống an ninh này tạo thành một hệ thống tự động; loại bỏ nhu ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next