Cửa tự động mở bằng vân tay mã số Face ID

Cửa tự động mở bằng vân tay mã số Face ID

  Cửa tự động mở bằng vân tay mã số Face ID kiểm soát ngăn chặn người dùng trái phép. Hệ thống cửa kính tự động có kiểm soát đã trở thành một tính năng tiêu chuẩn trên nhiều loại công trình; văn phòng, nhà máy, bệnh viện và nhà ở khác nhau … và đang trở nên phổ biến hàng ngày để phát triển một thiết bị điện tử bảo mật an ninh hiệu quả. Các tiêu chí chính để đánh giá khả năng an toàn khi sử dụng như : tính đơn giản cho người dùng; tốc độ xác thực; cảm giác khi sử dụng; ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next