Cửa hầm dưới sàn gạch

Cửa hầm dưới sàn gạch

Cửa hầm dưới sàn gạch được thiết kế và thi công với nhiều lý do và hữu ích khác nhau; và làm một lối đi ngầm để có thể đi vào một không gian; lối vào khu vực bí mật hoặc không gian lưu trữ tận dụng diện tích trống. Không khó để xây dựng, lắp đặt một cửa hầm giấu kín; ngay cả khi bạn không thể làm việc từ bên dưới sàn nhà. Trong hầu hết các trước hợp; bạn muốn mặt trên của cửa hầm dưới sàn gạch được phủ bằng vật liệu giống như phần còn lại của sàn; và điều đó có thể áp dụng cho bất ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next