Cửa pass box mở trượt phòng sạch

Cửa pass box mở trượt phòng sạch

Cửa pass box mở trượt phòng sạch là một hiết bị phụ trợ phòng sạch; chủ yếu dùng cho khu vực sạch không bụi, và ngăn cách giữ khu vực sạch với khu vực không sạch; giao các vật dụng nhỏ để giảm số lần phòng sạch mở cửa; ô nhiễm trong phòng sạch được giảm đến mức tối thiểu. Pass box làm bằng inox nhẵn bóng sạch sẽ; khóa liên động hai cửa, ngăn ngừa ô nhiễn chéo hiệu quả với thiết bị khóa liên động hoặc khóa cơ hiệu quả; và cấu hình diệt khuẩn UV. Cửa sổ truyền dẫn được sử dụng rộng ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next