Cửa cổng thông minh

Cửa cổng thông minh

Cửa cổng thông minh là một thiết bị motor giảm tốc thông minh, cài đặt thêm chức năng kết nối nhà thông minh điều khiển bằng điện thoại smart phone để mở / đóng cánh cửa tự động. Thiết bị này là một dụng cụ thuận tiện cho chủ sở hữu xe hơi; và toàn bộ gia đình vì bạn có thể kiểm soát khi nào bạn rời khỏi hoặc vào nhà của bạn. Cửa cổng thông minh sử dụng các thiết bị tự động đăng ký thương mại được vận hành từ xa; có nghĩa là bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa từ trong nhà hoặc từ ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next