Giới thiệu cổng tự động Auto Gates

Giới thiệu cổng tự động Auto Gates

Mục đích Cổng tự động được sử dụng để điều khiển truy cập vào một khu vực an toàn. Thông thường, cổng tự động được sử dụng tại lối vào nhà máy và được sử dụng để kiểm soát việc tiếp cận xe cộ vào và ra khỏi khu vực. Ví dụ, một nhà máy sản xuất có thể sử dụng một cổng tự động ở lối vào chính. Tất cả các phương tiện vào và ra khỏi nhà máy phải làm như vậy thông qua cổng tự động. Cổng tự động cũng được sử dụng tại các khu vực nội thất trong một cơ sở. Ví dụ, cửa tự động thường được ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next