Các loại cảm biến sử dụng cho cửa tự động

Các loại cảm biến sử dụng cho cửa tự động

Các loại cảm biến sử dụng cho cửa tự động có nhiều loại khác nhau; được sử dụng cho tất cả các loại cửa tự động; bất kể loại hoặc thiết kế của chúng; các cảm biến này có chức năng chủ yếu  giúp kích hoạt mở/đóng cửa khi có nhu cầu. Hãy xem xét một số loại cảm biến sau đây: Cảm biến hồng ngoại Các cảm biến chuyên dụng này sử dụng công nghệ hồng ngoại để kích hoạt mở/đóng cửa. Các cảm biến này phát hiện sự thay đổi nhiệt độ ở khu vực xung quanh cửa ra vào; vì vậy khi một các nhân ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next