Hướng dẫn cài đặt cửa tự động Rados

Hướng dẫn cài đặt cửa tự động Rados

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt bo mạch cửa tự động RADOS (RIN-AT100) Automatic Door Controller (RIN-AT100) – Hãng sản xuất cửa tự động Ritsn 1. Đặc tính kỹ thuật 2. Cài đặt chức năng cơ bản 3. Cài đặt chức năng đặc biệt 4. Mã thông báo lỗi 5. Cài đặt kết nối 6. Cài đặt hoạt động 7. Cài đặt khác   Cài đặt chức năng cơ bản Bấm nút [Menu], Màn hình cài đặt chức năng cơ bản xuất hiện. Tiếp tục bấm [Menu], màn hình cài đặt chức năng sẽ thay đổi và hiển thị các chức năng ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next