Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt bo mạch cửa tự động RADOS (RIN-AT100)

Automatic Door Controller (RIN-AT100) – Hãng sản xuất cửa tự động Ritsn

1. Đặc tính kỹ thuật

2. Cài đặt chức năng cơ bản

3. Cài đặt chức năng đặc biệt

4. Mã thông báo lỗi

5. Cài đặt kết nối

6. Cài đặt hoạt động

7. Cài đặt khác

 

Cài đặt chức năng cơ bản

 • Bấm nút [Menu], Màn hình cài đặt chức năng cơ bản xuất hiện.
 • Tiếp tục bấm [Menu], màn hình cài đặt chức năng sẽ thay đổi và hiển thị các chức năng theo thứ tự.
 • Khi màn hình hiển thị đến chức năng cần cài đặt, bấm nút [Up] hoặc [Down] để thay đổi giá trị cài đặt, sau đó bấm nút [Setup] để lưu lại.
 • Sau khi cài đặt xong, Màn hình cài đặt sẽ tự động mất đi sau 5 giây.

Lựa chọn các chức năng cơ bản

No.             Menu                Range            Initial Value                                   Function

TT            Lựa chọn            Khoảng          Giá trị chuẩn                                 Chức năng

01       Tốc độ mở                  1~9                     5                         Điều chỉnh tốc độ mở cửa tự động

02      Tốc độ đóng                1~9                     5                         Điều chỉnh tốc độ đóng cửa tự động

03      Độ hãm mở                 1~9                     5                        Thiết lập vị trí hãm mở

04      Độ hãm đóng               1~9                     5                        Thiết lập vị trí hãm đóng

05      Lực hãm                       1~9                     5                        Thiết lập lực hãm mở/đóng

06      Tốc độ mở thấp            1~9                     3                       Điều chỉnh quãng tôc độ mở thấp

07      Tốc độ đóng thấp         1~9                     3                       Điều chỉnh quãng tôc độ đóng thấp

08      Thời gian giữ mở         1~20sec             1                       Điều chỉnh quãng tôc độ đóng thấp

09      Cảm biến an toàn        0,1                      0                      Thiết lập cảm biến an toàn

10      Hướng mở cửa           0,1                      0                      Thiết lập hướng mở trái, phải.

 

 • Bấm nút [Setup] và giữ trong 3 giây, Màn hình cài đặt chức năng đặc biệt xuất hiện.
 • Để cài đặt bấm nút [Menu], sau đó bấm nút [Up] hoặc [Down] để thay đổi giá trị thiết lập, sau đó bấm nút [Setup] để lưu lại.
 • Sau khi cài đặt xong, Màn hình cài đặt sẽ tự động mất đi sau 5 giây.

No.             Menu                Range            Initial Value                                   Function

TT            Lựa chọn            Khoảng          Giá trị chuẩn                                 Chức năng

11      Reset/Initial: Cài lại        0,1                      0                          Reset/Initial [Basic Menu:01~08]

12      Toggle                             0,1                     0

13     Motor Power: Công suất   6, 9                   6                        60W, 90W

14    Độ rộng cửa mở             0, 5, 7                   0                        50%, 70%, 100%

15    Prevention of door opening    0, 1               0                    Bảo vệ cửa mở. 0: Chậm, 1: Nhanh

16    Factory Initialization               0, 1               0                    Cài đặt tại nhà máy

 

Mã thông báo lỗi

 • Mã thông báo lỗi xuất hiện trong lúc cửa chạy test.
 • E00: Khi việc cài đặt cửa chưa được thiết lập.
 • E01: Khi Bộ mã hóa có vấn đề.
 • E11: Khi nguồn hoạt động có vấn đề
 • EEE: Khi cần sự hỗ trợ của nhà sản xuất

Cài đặt kết nối

 • Đối với bộ điều khiển chính, việc kết nối với các thiết bị ngoại vi khác được phân chia như sau:      1) Power connector:
 • Kết nối nguồn cấp: Bộ kết nối cung cấp nguồn vào riêng biệt AC24V

2) Motor connector

Kết nối mô tơ: Được hợp thành từ 4 đầu nối để cấp nguồn cho mô tơ, trong đó 2 đầu dùng cho nguồn mô tơ, 2 đầu cho khóa Mô tơ.

3) Motor encoder connector

Kết nối bộ mã hóa mô tơ:

4) Bộ kết nối 6 cọc đấu

 • 1. Nguồn ra DC 12V
 • 2. Dây trung tính
 • 3. Sensor
 • 4. Sensor
 • 5. Cảm biến an toàn
 • Cảm biến an toàn

5) Safety sensor connector

Kết nối cảm biến an toàn: Bộ điều khiển cửa tự động được trang bị một bộ kết nối riêng để dùng cho cảm biến an toàn,.

6) Download connector

Kết nối tải dữ liệu: Bộ điều khiển cửa tự động được trang bị một bộ kết nối riêng để nâng cấp chương trình.
 • Khi cấp nguồn cho bô cửa đã được lắp đặt, cửa sẽ hoạt động theo chế độ cài đặt sẵn để kiểm tra trạng thái hiện tại của cửa.
 • Khi cài đặt xong, sẽ xuất hiện tiếng ‘bíp”.
 • Sau khi nhập xong hình thức cài đặt chức năng cơ bản bằng nút [Menu] . Không cần thiết lập lại nếu không cần thiết hoặc hướng cửa hiện tại đã đúng. Thay đổi hướng của cửa khi có sự khác biệt, sau đó bấm nút [Setup] trong bảng định dạng cài đặt để đổi lại
 • Đối với tốc độ mở, sử dụng nút [Menu] để điều chỉnh tốc độ mô tơ trong bảng trạng thái 01X bằng cách bấm nút  [Up] hoặc [Down].
Tốc độ Mô tơ được thiết lập trong khoảng từ 1 đến 9. Tốc độ 1 là thấp, tốc độ 9 là cao.
 • Đối với tốc bộ đóng: Sử dụng nút [Menu] để điều chỉnh tốc độ Mô tơ bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down]trong bảng trạng thái 02X.

Tốc độ Mô tơ có thể được thiết lâp trong khoảng từ 1 đến 9. Tốc độ 1 là thấp, tốc độ 9 là cao.

 • Với “Độ hãm cửa mở” và “Độ hãm cửa đóng”, sử dụng nút [Menu] để thay đổi vị trí hãm Mô tơ bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down] trong bảng trạng thái 03X và 04X.
Chiều dài độ hãm được thiết lập ngắn khi cài ở bậc 1, Được thiết lập dài khi cài đặt điều chỉnh trong vùng tốc độ thấp.
 • Với “Lực hãm”, sử dụng nút [Menu] để thiết lập lực hãm Môtơ trong bảng trạng thái 05X bằng cách sử dụng nút [Up] hoặc [Down]. Điều chỉnh lực hãm phụ thuộc vào tải trọng cánh cửa.
 • Với “ Tốc độ mở thấp” và “Tốc độ đóng thấp”, sử dụng nút [Menu] để điều chỉnh vùng tốc độ thấp bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down] trong bảng trạng thái 06X và 07X.
 • Với “Thời gian gữ cửa mở”, cài đặt thời gian cửa được giữ mở để thiết lập thời gian bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down] trong bẳng trạng thái 08X. Thời gian giữ mở  trong vòng từ 1 đến 20 giây.
 • Với “ Cảm biến an toàn”, sử dụng nút [Menu] để cài 0 hoặc 1 (Không, Có) bằng cách bấm [Up] hoặc [Down] trng bảng 09X.
Khi bộ cảm biến an toàn riêng được sử dụng thì bộ cảm biến an toàn chung sẽ không sử dụng được.
 • Với “Hướng mở cửa”, sử dụng nút [Menu] để cài đặt hưỡng mở cửa bằng cách bấm [Up] hoặc [Down] trong bảng 10X.

1)- Khi có người hoặc vật cản trên hành trình hoạt động của cửa:

Để đảm bảo cho người hoặc vật, Bộ phận điều khiển cửa sẽ lập tức dừng hoạt động và tiếp tục mở cửa khi có người hoặc vật ở giữa cửa.

– Khi cửa tiếp tục đóng, hệ thống phanh được kích hoạt trước khi nhận ra vùng hoạt động tốc độ thấp.

2) Trường hợp có 2 lỗi chuẩn lần lượt xuất hiện:

Để bảo vệ bộ điều khiển, Cửa sẽ dừng hoạt động khi 2 lỗi chuẩn cùng xuất hiện. Tất cả các hoạt động sẽ dừng lại khi 2 lỗi chuẩn cùng xuất hiện trong trường hợp có vật bị mắc kẹt trên hành trình đóng.

3) – Khi muốn test cửa 1 lần.

Bấm nút [Down] để kích hoạt cửa mở 1 lần. Đó là chức năng được sử dụng khi muốn mở cửa sang phải mà không dùng các nút riêng lẻ.

4) Setting  View

 • Opening/Closing Endpointer of the Door
 • Opening brake position
 • Closing brake position
 • Opening low speed section
 • Closing low speed section

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH SAPICO MIỀN BẮC

VPGD: KĐT Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội

Điện thoại: 0473002118

Fax: 0473003118

Di động: 0986 135 898

Email: autodoor2010@gmail.com

Website : autodoorvietnam.com

cua tu dongcong tu dongcung cap cua tu dongcung cap cong tu dong

Đánh giá post