Motor thủy lực nâng sàn hầm rượu

Motor thủy lực nâng sàn hầm rượu

Motor thủy lực nâng sàn hầm rượu dưới dạng xilanh tay đẩy nâng hạ là một ống tạo ra chuyển động tuyến tính sử dụng áp suất thủy lực. Về cơ bản; áp suất của chất lỏng thủy lực buộc pittong di chuyển theo chuyển động đẩy hoặc kéo nhờ vào các định luật khoa học dưới đây: Chất lỏng thủy lực là không thể nén được Trong một chất lỏng đứng yên trong một bình chứa kín; sự thay đổi áp suất ở một phần được truyền không tổn thất đến mọi phần của chất lỏng và các thành của bình chứa (Định ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next