Cửa chống cháy lắp đặt tại nhà máy CMS

Cửa chống cháy lắp đặt tại nhà máy CMS

Cửa chống cháy nhà xưởng; cửa chống cháy các tòa nhà được sắp xếp để làm chậm sự lan truyền lửa từ khu vực này sang khu vực khác; những khoang này thường được liên kết bằng cửa ra vào để cho phép lưu thông xung quanh tòa nhà. Cửa chữa cháy có hai chức năng quan trọng; khi đóng cửa chúng tạo thành một rào cản để ngăn chặn sự lây lan của lửa; và khi mở chúng cung cấp một phương tiện hữu hiệu để chạy thoát ra ngoài. Một cánh cửa thép được thiết kế tốt sẽ làm chậm sự lây lan của lửa ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next