So sánh cửa tự động và cửa mở bằng tay

So sánh cửa tự động và cửa mở bằng tay

  So sánh cửa tự động và cửa mở bằng tay mục đích làm rõ sự khác biệt trong chức năng an toàn; cách sử dụng các loại cửa mở tự động và cửa kính vận hành bằng tay; cũng như bộ cảm biến mắt nhận tự động và cánh kính cường lực. Vấn đề cơ bản nhất trong việc xác định xem một cánh cửa có được coi là hoạt động an toàn hay không; phải liên quan đến thiết kế vốn có được tạo ra bởi nhà sản xuất của mọi hệ thống cửa cụ thể. Cửa tự động và cửa bán tự động có nhiều chủng loại có mặt khắp ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next