Mắt soi cảm biến an toàn safety beam sensor

Mắt soi cảm biến an toàn safety beam sensor

  Mắt soi cảm biến an toàn safety beam sensor là dạng mắt thần cảm biến quang điện tia hồng ngoại an toàn chủ động; lắp đặt giống như một dạng hàng rào ánh sáng; để tự động phát hiện sự hiện diện an toàn của cánh cửa tự động. Beam sensor cảm biến an toàn cửa kính được nhập khẩu từ các hãng Hortron HR942D, Optex OA 203C S2, BEA; Besam, DORMA, Samsung, Woosung, RitsN MS701 – MS703; Panasonic, Teasung, Huyndai, Grizzly … Với việc sử dụng cảm biến cửa tia an toàn hay ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next