Motor cổng con lăn

Motor cổng con lăn

Motor cổng con lăn bánh xe đầu cánh với thiết kế thông minh. Công suất sử dụng với loại thiết bị mở này được sử dụng theo cách hiệu quả hơn với hầu hết các hệ thống khác. Vị tri của động cơ là lý tưởng so với điểm trục (tâm quay). Do đó hệ thống này có khả năng xử lý các cánh cổng lớn hơn và nặng hơn; thường có thể thực hiện được với các thiết bị mở cổng khác. Thiết bị cổng tự động bánh xe này cài đặt dễ dàng và nhanh chóng so với các hệ thống khác. Motor cổng con lăn hoàn toàn ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next