Cửa tự động công nghiệp

Cửa tự động công nghiệp

Cửa tự động công nghiệp hoạt động bởi motor DC siêu bền, có nhiều ưu điểm, chức năng cơ bản như chế độ tự động với chiều rộng mở tối đa, hoặc mở theo nhu cầu thực tế nhằm kiểm soát lưu lượng ra vào. Độ mở cửa cửa lùa tự động cũng có thể được điều chỉnh để làm cho chiều rộng cửa mở nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Cửa tự động công nghiệp có các chức năng an toàn quan trọng; như cảm biến an toàn ngăn không cho cửa đóng nếu người hoặc vật nằm trong vùng phát hiện. Nếu các cánh cửa bị hạn chế ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next