Cửa trượt xếp lớp telecopic

Cửa trượt xếp lớp telecopic

Cửa trượt xếp lớp telecopic đóng mở được nhiều cánh cùng lúc; cảm biến đóng mở cửa hoạt động 2 – 4 – 6 – 8 cánh cửa tự động đồng thời. Bộ vận hành cửa trượt dạng telescopic tối đa hoá chiều rộng mở cửa; và cung cấp giải pháp ấn tượng khi không gian là tiêu chí hàng đầu. Cửa trượt xếp lớp telecopic có sẵn cho cửa trượt bốn cánh và cửa trượt đơn 2 cánh. Hệ thống thiết bị telecopic có thể được tích hợp như một phần của cửa tự động Autodoor Viet Nam; nhưng cũng có ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next