Cửa trượt phòng mổ

Cửa trượt phòng mổ

Cửa trượt phòng mổ được sử dụng bởi rất nhiều người trong toàn bệnh viện; cửa phòng phẫu thuật có thể là nguồn lây nhiễm và nhiễm trùng chính nếu được chỉ định không chính xác. Khi các tiêu chuẩn vệ sinh gia tăng tại các bệnh viện trên khắp thế giới; thì yêu cầu đặt ra càng cao đối với các sản phẩm với sự an toàn của bệnh nhân và kiểm soát nhiễm trùng. Các bệnh viện và trung tâm ý tế ngày nay phải tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt; và chịu đựng việc sử dụng các thiết bị cao cấp với ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next