Cửa thép chống cháy mở lùa

Cửa thép chống cháy mở lùa

Cửa thép chống cháy mở lùa trượt treo đóng mở tự động, ngăn lửa cháy lan đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Cửa chống cháy tự động kết nối hệ thống PCCC, kết nối tủ báo cháy nhằm đóng cửa khi có tín hiệu báo cháy. Phụ kiện motor cửa được thiết kế để hạn chế sự lây lan của lửa và khói. Cửa thép chống cháy mở lùa EI60, EI90, EI120, EI180 khó có thể loại bỏ hầu hết các vật liệu cháy lan, khói độc. Nhưng chủ sở hữu tài sản có thể ngăn lửa và hạn chế khói độc ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next