Cửa thép chống cháy có ô kính quan sát dây chuyền sản xuất

Cửa thép chống cháy có ô kính quan sát dây chuyền sản xuất

Cửa thép chống cháy có ô kính quan sát dây chuyền sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho mọi người; và giảm thiểu thiệt hại tài sản trong khih hỏa hoạn. Cửa chống cháy được dán nhãn tem kiểm định, và kiểm soát sự lan truyền của lửa và khói trong tối đa 180 phút. Cửa chống cháy bằng kim loại là một giải pháp thay thế kinh tế cho cửa chống cháy bằng gỗ khi yêu cầu thời gian hoạt động lâu hơn 20 phút. Thép là vật liệu cửa duy nhất có khả năng chống cháy trong ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next