Có phải người Hy Lạp phát minh ra cửa tự động?

Có phải người Hy Lạp phát minh ra cửa tự động?

Có phải người Hy Lạp phát minh ra cửa tự động? Cửa tự động được phát minh lần đầu tiên bởi người Hy Lạp cổ đại; và được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng đa thần giáo. Các cánh cửa tự động sẽ giúp người dân mang lễ vật cúng tế một cách thuận tiện hơn; và cũng có thể là một hình thức để di chuyển các bức tượng tại nơi thờ các vị thần. Người ta cho rằng những cánh cửa tự động đầu tiên do Heron; sinh sống ở Alexandria, thiết kế. Link ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next