Cổng lùa xếp lớp 3 cánh

Cổng lùa xếp lớp 3 cánh

Cổng lùa xếp lớp 3 cánh là một hệ thống motor cổng trượt tự động Telecopic, là giải pháp hoàn hảo cho khu vực mở rộng hơn và trong đó có rất ít hoặc không có đủ không gian cho việc bố trí lùa một bên để lắp đặt như các cổng tự động thông thường. Cổng trượt xếp lớp được sản xuất hai; ba hoặc nhiều cánh cửa; và do đó giảm không gian cho bên cánh cố định. Với nhiều cánh cửa di chuyển đồng thời; tốc độ mở / tốc độ di chuyển của cổng lùa xếp lớp 3 cánh tăng lên đáng kể. Mỗi bảng điều ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next