Sinh trắc học là gì ?

Sinh trắc học là gì ?

Sinh trắc học là gì? Sinh trắc học là phương pháp tự động nhận biết một người dựa trên đặc điểm sinh lý hoặc hành vi. Trong số các tính năng được đo là mặt, dấu vân tay, hình học tay, chữ viết tay, võng mạc, tĩnh mạch và giọng nói. Dữ liệu sinh trắc học tách biệt và khác biệt với thông tin cá nhân. Mẫu sinh trắc học không thể được thiết kế ngược lại để tạo lại thông tin cá nhân và chúng không thể bị đánh cắp và sử dụng để truy cập thông tin cá nhân. Cảm biến sinh trắc học Sử dụng ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next