Cửa tự động tình huống khẩn cấp

Cửa tự động tình huống khẩn cấp

Cửa tự động kết nối hệ thống báo cháy có thể có ích rất lớn trong các tình huống khẩn cấp khi di tản đến một nơi an toàn và nhanh chóng. Là cửa thoát hiểm, hệ thống có thể được tích hợp vào chiến lược thoát hiểm hỏa hoạn để đảm bảo rằng con người và tài sản luôn được an toàn và có thể dễ dàng sơ tán, đồng thời tuân thủ các quy định về cửa phòng cháy. Các cánh cửa và động cơ có thể được thiết lập để ...

Đối tác

Pre
 • partner-06
 • Logo chữ
 • Certificate_of_Origin_RITS-N_,_Korea[1]
 • Certificater_of_Registration_RITS-N_,_Enghlish[1]
 • logo
 • nhnmicom
 • Logo Teraoka
 • Partner
 • logo
 • logo-1
 • 5.-Grizzly
 • RITS_N (2)
 • Logo-sapico-Model
Next