Cửa tự động trong tình huống khẩn cấp

Cửa tự động trong tình huống khẩn cấp

Cửa tự động trong tình huống khẩn cấp; chúng được sử dụng không phải tự nhiên mà cửa tự động được rất nhiều trung tâm thương mại, các siêu thị lớn hoặc một số cửa hàng lớn sử dụng. Bởi vì một số loại cửa tự động kết nối hệ thống báo cháy; có thể có ích rất lớn trong các tình huống khẩn cấp khi di tản đến một nơi an toàn và nhanh chóng. Là cửa thoát hiểm; hệ thống có thể được tích hợp vào chiến lược thoát hiểm hỏa hoạn; để đảm bảo ...

Đối tác

Pre
  • Partner
  • logo Cortech
  • logo Euroshutters
  • logo
  • GRIZZLY
  • logo-record
  • RITS_N
  • VVP
Next