Sinh trắc học là gì?

Sinh trắc học là phương pháp tự động nhận biết một người dựa trên đặc điểm sinh lý hoặc hành vi. Trong số các tính năng được đo là mặt, dấu vân tay, hình học tay, chữ viết tay, võng mạc, tĩnh mạch và giọng nói. Dữ liệu sinh trắc học tách biệt và khác biệt với thông tin cá nhân. Mẫu sinh trắc học không thể được thiết kế ngược lại để tạo lại thông tin cá nhân và chúng không thể bị đánh cắp và sử dụng để truy cập thông tin cá nhân.

Cảm biến sinh trắc học

Sử dụng một thuộc tính vật lý độc đáo của cơ thể, chẳng hạn như vân tay hoặc mống mắt, để xác định và xác minh một cách dễ dàng rằng bạn là người mà bạn tuyên bố là tốt nhất và là giải pháp dễ nhất trên thị trường hiện nay. Đó là sự thật đơn giản và sức mạnh của công nghệ sinh trắc học ngày nay. Mặc dù công nghệ sinh trắc học đã được sử dụng trong nhiều năm, những tiến bộ hiện đại của công nghệ mới này, cùng với việc cắt giảm chi phí, giờ đây làm cho sih học có sẵn và giá cả phải chăng cho người tiêu dùng, chủ doanh nghiệp nhỏ, các tập đoàn lớn hơn và các cơ quan trong khu vực công.

Cảm biến vân tay sinh trắc học F18